VJ1229 - Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula