SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1138 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòria del treball de final de grau. Exposició i defensa.

100%

Criteris de superació

Memòria del treball fi de grau. Exposició i defensa: Elaboració de memòria escrita amb defensa oral, relativa a un cas pràctic que integri coneixements, destreses i habilitats que mostrin l'adquisició de competències requerides per a l'exercici de la professió "infermer / a responsable de cures generals".

Els diferents TFG s'ajustaran en funció de l'àrea d'estudi relacionada amb les matèries desenvolupades al llarg de la titulació. Es podran desenvolupar projectes d'investigació en cures.

El TFG no defensarà fins que el seu tutor li de la seva aprovació. El mètode d'assignació de temes i tutors s'ajusta a la normativa UJI i s'exposarà a principi de curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16