SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1036 - Programació de Sistemes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen

30%

Criteris de superació

L'assignatura se supera en aprovar per separat cada part avaluable, l'avaluació contínua i l'examen teòric.

La nota final serà el resultat de sumar ambdues parts amb una proporció de 70% per a l'avaluació contínua i de 30% per a l'examen teòric.

L'avaluació contínua consisteix en diversos treballs entregables: un per a cada una de les pràctiques de laboratori i un per al projecte o treball personal, no presencial. En la nota de l'avaluació contínua, les pràctiques tindran un pes del 40%, i el projecte, de 60%. Per a cada pràctica i treball se sol·licitarà una memòria. Es valorarà positivament que les memòries estiguen redactades en anglès.

L'examen teòric consisteix en una prova presencial.

Cada part, examen i avaluació contínua, es puntuarà sobre 10, s'ha d'obtenir almenys 5 punts en cada part per a aprovar l'assignatura.

L'examen teòric suspès es pot recuperar amb l'examen de la segona convocatòria.

Les pràctiques suspeses es poden recuperar amb un examen de pràctiques en el laboratori.

El projecte o treball personal suspès es pot recuperar amb un nou treball personal no presencial en el temps que va des de la primera convocatòria a la segona .

Tindran la consideració de "presentats" els estudiants i estudiantes que hagen realitzat l'examen teòric o que s'hagen presentat a un percentatge mínim del 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries, les quals són les pràctiques de laboratori i el treball personal.

Les proves a realitzar en la primera, segona i en la convocatòria extraordinària, són:

 

Primera convocatòria:

Examen teòric (30%)

Pràctiques de laboratori (28%)

Treball personal (42%)

Segona convocatòria:

Examen teòric (30%)

Examen de pràctiques en el laboratori (28%)

Treball personal no presencial amb data entrega en la segona convocatòria (42%)

Convocatòria extraordinària:

Examen teòric (30%)

Examen de pràctiques en el laboratori (28%)

Treball personal no presencial amb data entrega en la convocatòria extraordinària (42%)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16