Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG09 - Aprenentatge autònom

CU01 - Capacitat per a produir textos a anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.

Resultats d'aprenentatge

CG09, CU01 - Ser capaç de revisar i editar els textos propis de l’àmbit cientificotècnic mitjançant l’ús de gramàtiques i altres textos de referència.

CG09, CU01 - Ser capaç de localitzar informació lexicogràfica i en textos cientificotècnics de referència en llengua anglesa i/o espanyola/catalana.

CG04, CU01- Ser capaç d’escriure textos curts en llengua anglesa.

CG04, CU01 - Saber interpretar la informació escrita en llengua anglesa.

CG04, CU01 - Saber desenvolupar la transició entre idees dins d’un text escrit en llengua anglesa.

CG04, CU01 - Conéixer i aplicar els recursos organitzatius dels textos d’especialitat cientificotècnica en llengua anglesa.