SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1026 - Dret Internacional Privat

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'avaluació es durà a terme fonamentalment en un examen final, encara que també es podran considerar participacions dels alumnes en classe, seminaris i pràctiques i presentació de treballs. Per superar l'assignatura caldrà obtenir 5 punts sobre 10 en l'examen final.L'evaluació es durà a terme fonamentalment en un exàmen final, encara que  també es  podrán considerar participacions dels alumnes a classe, seminaris i pràcticas i presentacions de treballs. L'examen final, escrit, constarà de tres blocs, dos pertanyents a la part general i especial de la matèria, respectivament, que puntuarán cadascúo 4 punts, i un bloc de ressolució de un cas pràctic o comentari de text, 2 punts.  L'examen es desenrotllarà en hora i mitja.

La nota obtinguda en les pràctiques, resolució de casos, treballs acadèmics, o activitats similars, es guarda per a la segona convocatòria

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16