Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1037 - Finances Internacionals

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 48
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

EP04 - Conèixer les diferents estructures dels mercats financers i el seu funcionament.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’adquirir habilitats per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses de situacions actuals en l’economia

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Explicar la relació entre els mercats financers nacionals i els internacionals.

Diferenciar els principals problemes financers de les empreses en un context internacional de globalització.

Conèixer i interpretar el concepte de cosina de risc-país.

Conèixer els fonaments de gestió del risc de tipus de canvi.