SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0981 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Català) per al Comerç Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Gestionar la terminologia i la documentació jurídiques i econòmiques amb fluïdesa.

Ser capaç d'emprar correctament els conceptes bàsics de la contractació internacional.

Ser capaç d'identificar els principals tipus de contractes en el tràfic internacional.

Ser capaç d'ubicar-se com a traductors i mediadors en el context del comerç exterior.

Ser capaç de reconèixer i reproduir les normes textuals dels instruments legislatius internacionals en matèria de comerç.

Traduir els documents comercials més freqüents de dificultat mitjana-baixa.

Traduir els principals tipus de contractes del comerç exterior.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16