SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0974 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (III)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

40%

Criteris de superació

La nota final es calcula d'acord amb les següents proporcions:


1. Una tasca pràctica entregada al llarg del curs: 10% de la nota final.

2. Una tasca teoricopràctica entregada al llarg del curs: 30% de la nota final.

3. Un examen final: 60% de la nota final.

 

És condició indispensable aprovar l'examen final per a poder aprovar l'assignatura.

Es podrà realitzar l’examen final sense haver aprovat les tasques pràctiques i teòriques prèvies.

Per tal d'aprovar l'assignatura cal haver aprovat totes les proves amb un 5, com a mínim.

En segona convocatòria, només caldrà aprovar l'examen per aprovar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16