SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Prova 1: Prova escrita: 80%. Consistirà en una sèrie de preguntes teòriques i una sèrie de preguntes pràctiques sobre els textos del temari. Obligatòria per a superar l'assignatura i  recuperable en la segona convocatòria. És obligatori superar el 50% d'aquesta part per a superar l'assignatura.

Prova 2: Observació/execució de les tasques: 20%. Consistirà en una activitat grupal en classe per a ampliar un aspecte del programa d'estudis triat. Aquesta activitat podrà constar de una o de diverses parts. El professorat proporcionarà el tema i la data i/o dates per a aquestes activitats. Obligatòria per a superar l'assignatura i no recuperable. Es guardarà la nota de la primera convocatòria.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16