Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes de teoria s'impartixen en l'aula utilitzant un canó projector i un ordinador, d'esta manera és possible alternar les explicacions teòriques amb demostracions de les ferramentes utilitzades. Les presentacions utilitzades en l'aula estaran disponibles en l'Aula Virtual.

Les pràctiques es realitzaran individualment utilitzant els butlletins que estaran disponibles en l'Aula Virtual. També es disposarà de sessions lliures per a realitzar els treballs en grup prèviament establits.

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà de completar de forma satisfactòria dos treballs i aprovar un examen teòric.

Treball teòric (Treball acadèmic)

Es realitza en grups. Cada grup ha de redactar un article divulgatiu / d'opinió sobre un tema relacionat amb l'aplicació d'eines informàtiques en l'àmbit de les Ciències de la Comunicació. Els treballs es presenten en l'aula recolzant-se en una presentació de diapositives. Tant el treball com la presentació de diapositives es redacten en anglès. Es pondera amb un 30% de la nota final de l'assignatura (20% per a l'article i 10% per a la presentació oral).

Treball pràctic (Projecte)

Es realitza en grups. Cada grup ha de realitzar un projecte multimèdia original, en anglès, que es presentarà publicat a la web amb la plataforma WordPress. El tema pot ser el mateix que el del treball teòric encara que també pot ser diferent. Es pondera amb un 40% de la nota final de l'assignatura.

En el projecte de pràctiques, s'ha de demostrar l'ús de totes les eines utilitzades en cada pràctica.

- Requisits mínims:

  • Un document maquetat amb Scribus, incloent almenys 3 imatges dissenyades amb Gimp i 2 logos amb Inkscape.
  • Una animació feta amb synfig.
  • Promoció de les entrades de la pàgina web a través de comptes de Twitter i Facebook creades a aquest efecte.
  • Anàlisi dels accessos al portal mitjançant Google Analytics

Examen escrit

Basat en preguntes multi-resposta i/o preguntes curtes. Es pondera amb un 30% de la nota final de l'assignatura.