SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura s'avaluarà en una prova escrita que suposarà el 80% de la nota de l'assignatura. L'examen tindrà una durada de dues hores i constarà de sis preguntes seleccionades d'entre els temes, de les quals l'alumnat haurà de contestar quatre, a raó de dos punts per pregunta. L'alumne haurà de traure la meitat de la puntuació per a tenir la part superada.

La part pràctica, el 20% restant, s'avaluarà a partir d'una sèrie d'exercicis a realitzar per l'alumnat al llarg del curs. Al final del curs, es realitzarà un control per a estimar si l'alumne té un coneixement adequat de la part pràctica. Aquesta part tindrà un valor de 2 punts i per a ser superada l'alumne ha d'obtenir almenys la meitat de la nota. La part pràctica és totalment recuperable, de manera que en la segona convocatòria l'alumne s'ha de sotmetre al control de pràctiques , en cas de no haver aprovat en la primera.

Cada falta d'ortografia es penalitzarà amb 0'1 punts.

L'alumne es considerarà presentat quan realitze a l'examen escrit.
Si fa la resta de proves però no l'examen escrit no li correrà convocatòria.

L'assignatura serà aprovada quan s'hagen superat amb èxit les dues parts, teòrica (80%=8 punts) i pràctica (20%=2 punts).

En cas de no superar-la no es guardarà cap nota i en següents convocatòries l'alumne o alumna haurà de presentar-se a la totalitat de l'assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16