Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1120 - Cures de la Dona

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'avaluació de continguts teòrics suposa un 30% del total de la nota en concepte d'examen i un 20 % en concepte de pràctiques de laboratori i del treball de l'assignatura.
 
En aula virtual , a l'inici de curs es detallés l'equivalència de cadascuna de les proves previstes
 
L'alumnat ha de tenir una nota mínima de 5 o més sobre 10 per a superar l'assignatura en l'avaluació del contingut teòric i de les pràctiques clíniques .
 
Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per establir els criteris de presentació o no presentació a l'assignatura:
 
1 . L'avaluació de les pràctiques de laboratori requereix l'assistència i participació activa , així com el lliurament dels informes corresponents a cada pràctica en finalitzar la sessió .
 
2 . Es computarà l'assistència a les pràctiques de laboratori quan s'hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de laboratori i s'hagin realitzat en elles les tasques proposades .
 
3 . Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent , sempre que la seva qualificació sigui igual o superior a la nota mínima establerta.
 
4 . Es considerarà com presentat / da a la assignatura a qui realitzi i lliuri l'examen final i el treball de l'assignatura .