Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1115 - Programes de Salut en Adults i Persones Majors

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.
La qualificació s'obtindrà sumant els següents conceptes:
• Examen escrit. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per a aprovar l'assignatura. 
• Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques en els centres d'atenció primària i context comunitari. Ponderació 25%
• Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%
Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit.

 

En ultima instància, primaran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura per mitjà de l'Aula Virtual, les dites modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica