SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1112 - Determinants de Salut

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

65 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 38
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E22 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.

E23 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn, per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d’una comunitat.

E24 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d’individus i grups.

OP12. Identificar el paper de la família en diferents situacions de dependència. Xiquets i majors.

OP6. Adquirir capacitat d’abordar diferents entorns socials evitant els juís de valor.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16