Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1102 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes) que pondera un 80 % es distribueix entre els problemes de la parte de fisiología (20%), els continguts teòrics de les pràctiques de laboratorio (40%) i tasques a l'aula virtual (20%)

L'observació / execució de tasques i pràctiques, que pondera un 20 % fa referència a les memorias de las prácticas de laboratorio (10%) i les qüestions dels casos (10%).


Examen escrit de problemas y prácticas de laboratorio (Obligatori) 3 / 6.

Preguntes aula virtual de continguts teòrics  (Obligatori) 1 / 2.

Qüestions guió de pràctiques de laboratori (Obligatori) 0.5 / 1.

Resolució de casos (Obligatori) 0.5/1.


 

 

En les activitats amb data d'entrega, es descomptarà un 20% de la nota per cada dia que passe de la data límit.

En el cas que algun estudiant no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària del mateix curs.

Es considerarà com presentat aquell alumne que ha realitzat el 50 per cent de qualsevol de les activitats obligatòries.