Temari

Temari

A) Art
1. Feminisme i art. Una aproximació teòrica
2. Protofeminisme artístic
3. Artistes feministes i polítiques artístiques
4. Art i violència de gènere
5. Art, dones i malaltia

B) Mitjans de comunicació
1. Aproximació interdisciplinària als mitjans de comunicació
2. Estereotips mediàtics
3. El problema de fons: el llegat d'una manera de mirar i representar a les dones
4. Violències, dones i sèries
5. Es pot mirar d'una altra forma?