SRS002 - Direcció Estratègica: Implantació en Contextos Específics / Strategic Management: Implementation in specific contexts

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

28

maig

2024

1a ordinària (juny)

Teoria

horari aula
09:00-14:00 FF0205AA