Temari

Temari

TEMA 1. Introducció

Història i conceptes bàsics

Epidemiologia

Conseqüències


TEMA 2. El model biopsicosocial

Factors específics i inespecífics

Factors distales i proximals


TEMA 3. Factors biològics

Factors biològics específics

Factors biològics inespecífics


TEMA 4. Factors socials

Factors socials específics

Factors socials inespecífics


TEMA 5. Factors psicològics

Factors psicològics específics

Factors psicològics inespecífics


TEMA 6. Vies etiològiques

Via psicobiològica específica

Via de regulació de l'afecte positiu

Via de regulació l'afecte negatiu

Via antinormativa