Temari

Temari

Naturalesa i concepte de la psicopatia.

El model triárquico de la psicopatia.

Avaluació de la psicopatia.

La psicopatia en poblacions especials.

Aproximacions etiológicas a la psicopatia. El model dual.

Reactivitat defensiva i psicopatia. Bases neurobiológicas i correlats psicofisiològics.

El control inhibitori i la psicopatia. Bases neurobiológicas i correlats psicofisiològics.

Sensibilitat empática i psicopatía: Bases neurobiològiques i córrelas psicofisiològics.

Neuroimagen i psicopatia.

La psicopatia subclínica: resultats experimentals.

Prevenció, tractament i intervenció en la psicopatia.