Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SBM014 - Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques

SBT014 - Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques

SBM015 - Avanços en Neurociència Afectiva i Social

SBT014 - Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques