Temari

Temari

1.- Visió general del funcionament cerebral. Organització, subdivisió i principals vies de funcionament.

2.- Processament perceptiu.

3.- Atenció i memòria de treball.

4.- Memòria episódica i semàntica.

5.- Llenguatge.

6.- Presa de decisions i funcions executives.