Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SBM006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBT006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBM012 - Aportacions de la Neuroimatge en l'Estudi de les Patologies Neuropsicològiques

SBT006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBM018 - Anàlisi d'Imatge en Neurociència: Anàlisi d'Imatge en Cervell Viu i Postmortem

SBT006 - Avanços en Neurociència Cognitiva