Temari

Temari

Relació dels temes concrets a desenvolupar en les diferents universitats
 
 
 
UJI
 
 
 
QUÍMICA SOSTENIBLE: Líquids iònics, catàlisi asimètrica, catàlisi heterogènia, biocatàlisi.
 
 
 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR: Desenvolupament de nous materials, sensors, reconeixement d'espècies d'interés en Química Fina.
 
 
 
UVEG
 
 
 
-         Molècules, macromolècules i nanopartícules fotoactives: síntesi, propietats òptiques i aplicacions
 
-         Aplicació de la topologia molecular a la química sostenible i mediambiental.
 
UPV
 
 
 
-         Síntesi i caracterització de catalitzadors porosos avançats.
 
-         Catalitzadors sòlids selectius (redox i acide-base) per a processos químics sostenibles.
 
-         Òxids metàl·lics mixtos com a catalitzadors d'oxidació parcial d'hidrocarburs .
 
-         Conversió catalítica de gas de síntesi (CO/H2).
 
-         Química fina.
 
-         Eliminació de contaminants.
 
 
 
UNEX
 
METODOLOGIES EN QUÍMICA SOSTENIBLE