Temari

Temari

1.     Introducció a la biocatàlisi vs. química sostenible.

2.     Estratègies per a obtenir biocatalitzadors nous i millors per a l'ús industrial: obtenció d'enzims nous, mètodes d'immobilització i ús de dissolvents orgànics.

3.     Biotecnologia i les seues aplicacions en la indústria.                   

4.     Reaccions biocatalitzades per lipases amb aplicació industrial.            

5.     Reaccions biocatalitzades per esterases i proteases amb aplicació industrial.     

6.      Reaccions biocatalitzades per glicosidases amb aplicació industrial.                           

7.      Reaccions biocatalitzades per penicil·lina G acilasa amb aplicació industrial.                             

8.     Bioreduccions y biooxidacions amb aplicació industrial.