SBS005 - Comunicació i Difusió en Infermeria de Pràctica Avançada

Semestre 1

Temari

Temari

  1. Tipus de comunicacions
  2. Qualitat de l'evidència
  3. Comunicació científica 2.0
  4. Plataformes de difusió i comunicació en línia