SBS004 - Disseny i Preparació de Projectes d'Investigació en Infermeria de Pràctica Avançada

Semestre 1

Temari

Temari

Per a l'adquisició d'aquests coneixements l'assignatura s'estructurarà en el temari següent:


      1. Dissenys de recerca


      2. Estructura d'un projecte de recerca


      3. Planificació d'un projecte de recerca


      4. Procediment dobtenció de dades


      5. Ètica a la investigació


      6. Finançament en projectes de recerca