Assignatures

esborrar

SBS001 - Monitoratge Respiratori

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBS002 - Pacient Neurotraumàtic

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBS003 - Monitoratge Cardiovascular

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBS009 - Monitoratge Renal, Endocrina i Digestiva

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBS013 - Pràctiques Clíniques Externes

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SBS014 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final