Pràctiques Acadèmiques Externes

Aquesta titulació no ofereix l’assignatura de pràctiques acadèmiques externes en el pla d’estudis. No obstant, revisa les possibilitats de realització de pràctiques acadèmiques externes de caràcter internacional ací.