Temari

Temari

Introducció

1. Societat civil, ciutadania i igualtat de gènere

2. L'agenda política feminista en la crisi de l'Estat del Benestar

3. El protagonisme del feminisme des del 15M fins avui

4. Noves formes de movilització social: l'activisme digital feminista

Conclusions