SBR013 - Dones i Literatures: de l'Exclusió a la Inclusió, més enllà de l'Eix Eurocèntric

Semestre 2

Temari

Temari

-        Introducció: Més enllà del cànon

-        Boges en els seus porxes: El segle XIX com a inici de la visibilització de la dona escriptora

-        Segle XX: Arriben per a quedar-se. Dones i literatures als Estats Units, França, Regne Unit, Itàlia, Espanya, Amèrica llatina, Àfrica Subsahariana, el Magrib, Índia, Xina i Japó.