SBR011 - Gènere, Ciutadania i Cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat

Semestre 1

Activitats

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de comunicació, Dret, Economia i Ciència

C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania.

C8-Ser capaç de comunicar-se de forma fluïda i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Resultats d'aprenentatge

C1.21, C5.4-Ser capaç, una vegada adquirits els coneixements sobre la història del feminisme i els moviments ciutadans, d'exposar i debatre críticament la rellevància dels mateixos.