SBR002 - Metodologia per a la Investigació Aplicada als Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

Semestre 1

Temari

Temari

- Introducció
- Una aproximació metodològica a la investigació feminista en el marc de la ciutadania plena.
- Detecció i anàlisi dels biaixos de gènere dins de l'esfera d'acció ciutadana del patriarcat.
- Aprenentatge de la terminologia feminista i de gènere.
- Ús de la metodologia feminista per a la resignificació de la realitat esbiaixada per la voluntat patriarcal.
- La docència com a acció política i pedagògica.