Temari

Temari

LA TEORIA FEMINISTA.

1. Què és la teoria feminista? Conceptes fonamentals.

2. Sistema sexe/gènere

3. Concepte de patriarcat

4. Explicació del panorama dels diferents plantejaments feministes, des del sufragisme fins a l'actualitat.

5. Nous feminismes i nous reptes per a la teoria feminista.