Assignatures

esborrar

SRR001 - Macroeconomia (Macroeconomics)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRR002 - Microeconomia (Microeconomics)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRR003 - Econometria (Econometrics)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria