Temari

Temari

TEMA 1. Introducció: factors i característiques de l'ecosistema digital

TEMA 2. Els models de negoci al sistema comunicatiu digital

TEMA 3. Introducció a l'Emprenedoria i al desenvolupament d'idees innovadores

TEMA 4. Guia pràctica sobre l'emprenedoria: el plà empresarial adaptat a l'àmbit emprenedor

TEMA 5. Les tendències als sectors comunicatius