Assignatures

esborrar

SBP015 - Anàlisi de Discursos Transmèdia

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SBP017 - Creació de Projectes Fotogràfics

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBP034 - Videojocs i Ludificació

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SBP047 - Creació Documental Transmèdia

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBP052 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Anual - Projecte final

SBP056 - Periodisme Polític

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SBP057 - Gabinets de Comunicació Política

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SBP058 - Creació de Projectes de Ficció

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa