Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIX121 - Disseny Assistit per Ordinador (CAD)

SDI122 - Disseny Assistit per Ordinador I