SRO006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour

Semestre 1

Temari

Temari

1.Direcció estratègica de recursos humans
2. Els sistemes de direcció de recursos humans: evolució
3. La direcció dels recursos humans i l'acompliment: les pràctiques de direcció de recursos humans d'alt rendiment.
4. Cultura
5. Poder
6. Motivació
7. Lideratge
8. Habilitats i competències directives
9. Salut i estres en el treball: condicions laborals
10. Processos grupals i equips (conflicte i negociació)
11. Creativitat