SRO005 - Anàlisi de l'Entorn Empresarial en Organitzacions Innovadores / Business Environment Analysis in Innovative Organizations

Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI OFICIAL

TEMA1: HISTÒRIA DE GESTIÓ

TEMA2: CONTEXT DE LA GESTIÓ DE L’ENTORN: LIMITACIONS I DESAFIAMENTS. MÈTODES DE DIAGNÒSTIC

TEMA 3: ANÀLISI DE L'ENTORN GENERAL

TEMA 4: EMPRESA MULTINACIONAL I ENTORN LOCAL

TEMA5: RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

TEMA6: MICRO ENTORN 1: COMPETIDORS

TEMA 7:MICRO ENTORN 2: CADENES DE SUBMINISTRAMENT

TEMA 8:MICRO ENTORN 3: PROCÉS DE COMPRA: CONSUMIDORS FINALS I COMPRADOR INDUSTRIAL

TEMA 9:MICRO ENTORN 4: SEGMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA DEMANDA DE MERCAT

TEMA10: LA CREATIVITAT I ELS CONTEXTOS D’INDÚSTRIES EMERGENTSS

 

TEMES COMPLEMENTARIS[1]

TEMA 11: CONTEXTOS EMPRESARIALS. L'EMPRENEDORIA I PETITES EMPRESES

TEMA 12: INSOURCING, OUTSOURCING I OFFSHORING

TEMA13:  ENTORNS TECNOLÒGICS[1]La incorporació d’aquestes temes complementaris està en funció del desenvolupament del curs, i en tot cas, els alumnes seran informats amb suficient temps d’antelació