Temari

Temari

1.    Direcció de operacions. 

2.    Gestió de la qualitat total. Responsabilitat Social Corporativa.

3.    Objectius i resultats de operacions.

4.    Estratègies de operacions. Top and bottom estratègies. Recursos estratègics en operacions..

5.    Lean production o producció esvelta i sincronització. 

6.    Disseny del procés, anàlisi i innovació.

7.    Direcció de la cadena de subministrament. Decisions de Fer/Comprar.