SRO003 - Direcció de Sistemes d'Informació / Information Management

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.