Assignatures

esborrar

SRO010 - Pràctiques en Empreses / Work Placement

Curs 2 - Semestre 1 - Pràctiques

SRO011 - Treball de Final de Màster / Master's Thesis

Curs 2 - Semestre 1 - Projecte final