SBO002 - Fonts, Paleografia i Iniciació al Treball de l'Historiador

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.