Assignatures

esborrar

SBO005 - Religions i Circulació Cultural

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBO006 - Jerarquies i Dinàmica Social

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBO013 - Guerra i Societat

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBO015 - Creació i Transmissió Dels Sabers

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBO018 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Anual - Projecte final