Assignatures

esborrar

SBI002 - RSE en Perspectiva Ètica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI004 - Ètica, Retòrica i Política

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI008 - Bioètica i Biopolítica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SBI010 - Ètica, Política i Religió

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI011 - Teoria Política Feminista

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI012 - Comunicació Corporativa

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI014 - Raó d'Estat i Democràcia

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI018 - Educació i Mitjans de Comunicació

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SBI019 - Treball de Final de Máster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final