Temari

Temari

 

I BLOC: ELS ESTUDIS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT
TEMA 1: L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ DELS ESTUDIS PER A LA PAU
TEMA 2: TEORIA DELS CONFLICTES: RESOLUCIÓ, GESTIÓ I TRANSFORMACIÓ DE CONFLICTES
TEMA 3: EL DRET AL DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DELS DRETS HUMANS 
II BLOC: PAU I CULTURA, ESCOLTAR LES VEUS SILENCIADES

TEMA 4: DIVERSITAT CULTURAL. UN ACOSTAMENT AlS ESTUDIS POSTCOLONIALS I L'ANTROPOLOGIA PER LA PAU
TEMA 5: PAU I GÈNERE
TEMA 6: PAU I ECOLOGIA

III BLOC: LÍNIES OBERTES DE TREBALL
TEMA 7: NOUS VALORS EN EL MARC DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CULTURA PER A LA PAU: EL FACTOR TEMPS
TEMA 8: ESTUDIS PER A LA PAU I LA FILOSOFIA: VINCLES INTERDISCIPLINARIS.

IV BLOC: EDUCACIÓ I DIVULGACIÓ
TEMA 9: EDUCACIÓ PER A LA PAU
TEMA 10: CULTURA DE PAU I COMUNICACIÓ