Assignatures

esborrar

SBF001 - Avaluació Clínica

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBF003 - Psicopatologia Clínica

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBF004 - Trastorns Neuropsicològics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBF007 - Psicologia Clínica Infantil

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SBF016 - Pràctiques Externes I

Curs 1 - Anual - Pràctiques

SBF017 - Pràctiques Externes II

Curs 2 - Semestre 1 - Pràctiques

SBF018 - Treball de Final de Màster

Curs 2 - Semestre 1 - Projecte final