SBD010 - Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

16

maig

2024

1a ordinària (juny)

Teoria

horari aula
16:30-17:00 MD2209AA