SRM024 - Plans i Programes per a Prevenir i Eradicar la Violència i Fomentar la Salut

Semestre 2

Temari

Temari

1. Prevenció primària de la violència de gènere en contextos educatius: estat de la qüestió i  nous camins.

2. Programes d'intervenció amb homes que exerceixen la violència en la parella: reptes d'abordatge.

3. Prevenció, detecció i acompanyament en casos d'assetjament sexual.