Temari

Temari

OPCIONS DE PRÀCTIQUES:

A) Exempció de pràctiques:

Poden sol·licitar estar exempts de la realització de pràctiques:

 • l'estudiantat que està exercint, o que ha exercit, una professió relacionada amb la formació del màster;
 • l'estudiantat que, una vegada inscrit en el màster, ha realitzat una estada a l'estranger com a assistent de llengua; 
 • l'estudiantat que hagi realitzat i superat l'assignatura de Practicum del Màster obligatori de Professorat, sempre que presenti una memòria d'aquest Prácticum relacionant-la amb els objectius i continguts del Màster CIEL.


Procediment: una vegada matriculat de l'assignatura SBC041: Pràctiques externes, ha de redactar una memòria justificativa, detallada i argumentada explicant la seva situació professional i per què sol·licita aquesta exempció. S'adjuntarà a aquesta memòria el justificant d'haver realitzat la matrícula i la sol·licitud d'exempció. La Comissió Acadèmica del Màster estudia aquesta sol·licitud i la concedeix o no. La nota que apareixerà en l'acta de l'assignatura SBC041, si es concedeix aquesta exempció, serà la de la memòria.

Formulari de sol·licitud descarregable en: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/estudiantat/sol-exemp.pdf

Memòria: la Memòria ha d'incloure:
 

 • Biografia professional: treballs realitzats i llocs
 • Titulacions obtingudes i cursos relacionats amb l'actualització i la innovació didàctica.
 • Reflexió sobre l'experiència acumulada i la seva relació amb els continguts i coneixements adquirits en el Màster CIEL.


B) Realització de les pràctiques:

Procediment: l'estudiantat que vullga proposar una entitat per a fer les pràctiques,  ha de facilitar a l’entitat el model per a sol·licitar usuari i clau d'accès a la plataforma informàtica (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/sol-claus.pdf), si no ha col·laborat anteriorment o encara no té clau. Amb usuari i clau l’entitat accedirà a la plataforma i introduirà una oferta de tipus “nominatiu” i l’aplicació li demanarà el nom i DNI de l’estudiant..

Centres que han acollit estudiantat del màster CIEL:

 • Ajuntament de Borriana (Serveis socials, Agència AMICS -Agències de Mediació per a la Integració i la Convivència Social)
 • Ajuntament de La Vall d’Uixó (Serveis socials, Agència AMICS )
 • Ajuntament de Castelló (Serveis socials, Agència AMICS)
 • Ajuntament de Castelló (Negociat de Convivència Social i Intercultural)
 • Hogar Parroquial San José de Ontinyent (Centre docent)
 • CEIP La mola (Alcalá de Xivert)
 • CEM Benicàssim S.L.
 • Coleg Harlech WEA/CAG
 • CPEI Moby Dick (Benicarló)
 • Taronja Spanish for foreigners Villa-Herba S.L. (València)
 • Ajuntament de Canet d'En Berenguer
 • Centre de Formació de Persones Adultes Germà Colón (Castelló)
 • CEIP Cervantes-Dualde (Betxi)
 • CEIP  i Secundaria Nuestra Señora de la Consolación (Castelló)
 • CEIP Juan G. Ripollés (Castelló)
 • CEIP Ausiàs March (València)
 • CEIP Santa Àgueda (Benicàssim)
 • Col·legi Madre Vedruna Sagrado Corazón (Castellón)
 • IES Álvaro Falomir (Almassora)
 • IES José Villaplana (Vinaròs)
 • IES Penyagolosa (Castelló)
 • IES J.B. Porcar (Castelló)
 • ONG València Acull
 • Empresa d'oci i temps lliure SAN-BA Esplai (Castelló)
 • IES Illes Columbretes (Burriana)
 • Hispania-Escola d'Espanyol (València)
 • CEIP La Cova (La Vall d'Uixó)
 • Escola Oficial d'Idiomes (Castelló)
 • Acadèmia La Pagoda (València)


Memòria de pràctiques: Una vegada acabades les pràctiques, l'estudiantat lliurarà al seu tutor UJI la memòria corresponent. Aquesta memòria ha de contenir almenys les següents informacions:

 • Descripció de l'entitat on s'han realitzat les pràctiques
 • Tasques realitzades
 • Aplicacions pràctiques de la formació rebuda en el Màster CIEL

C) Treball Acadèmicament Dirigit

L'estudiantat qui per problemes horaris o qüestions personals d'una altra índole no pugui desplaçar-se i/o romandre en l'empresa, pot realitzar un treball acadèmicament dirigit (TAD). En aquest cas, s'ha d'informar a la coordinació del màster per iniciar el procés.

Formulari de sol·licitud de TAD de les estades en pràctiques descarregable en: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/estudiantat/sol-tad.pdf

Més informació institucional relacionada amb les estades en pràctiques: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/